Wat doen bij een ongeval?

Informatie voor de aangifte van een ongeval

Aangifte ongeval bij de voetbalbond: wat te doen?

Bij een ongeval op een training of tijdens een match, neem een formulier ‘Aangifte ongeval’ mee. Als het ongeval op verplaatsing gebeurt, dan vraag je best daar onmiddellijk een formulier. Als je daarna bij de dokter komt , laat je hem de ene zijde invullen.

De andere zijde moet door de ‘gerechtigd correspondent’ ingevuld worden, maar in feite doe je dit grotendeels zelf. Belangrijk is dat dit formulier binnen de 21 kalenderdagen na het ongeval bij de bond moet zijn.

  • OP ACHTERKANT ZELF AL IN TE VULLEN:

  • Aansluitingsnummer ziekenfonds: kleef best een klevertje van het ziekenfonds bovenaan op het formulier.
  • Ongeval tijdens training of (officiële) match + datum en uur
  • Omstandigheden van het ongeval: bondige omschrijving bv ‘tackle op de voet’ of ‘voet omgeslagen’.

Je ontvangt een tijdje later een ‘ontvangstbewijs’. Lees dit goed na. Als je genezen bent ga je met dit formulier naar de dokter en laat het door hem invullen en tekenen.

LET OP: Extra kine moet altijd vooraf aangevraagd worden!

In principe heb je twee jaar tijd om aan de bond iets te laten weten. Als ze 2 jaar geen papieren ontvangen wordt het dossier gesloten.

Bij de aanvraag om terugbetaling aan het ziekenfonds geef je aan dat het om een sportongeval gaat. Je ontvangt dan normaal een verschilstaat.

Je kan aan het bestuur de aanvraag tot terugbetaling doorgeven. Vermeld daarbij het rekeningnummer waarop kan terugbetaald worden.

Om iets terug te betalen vraagt de bond om de verschilstaten van de ziekteverzekering op te sturen en/of een originele factuur van het hospitaal. Je neemt hiervan best een kopie.

Deze kosten worden terugbetaald: volgens reglement van de Koninklijke Belgische voetbalbond (KBVB).

Het federaal solidariteitsfonds vergoedt het verschil tussen het barema van de verstrekkingen in het kader van de ziekte- en invaliditeitsverzekering en de tussenkomst van het ziekenfonds.

Er zijn nog een aantal bijzonderheden, maar vraag dit na of consulteer het reglement onderaan op de website van de KBVB.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur

Met dank aan onze sponsors

Terreinen

A-TERREIN:

Schoolstraat - 2230 Ramsel
+32 16 699 021

B-TERREIN:

Stationsstraat z/n - 2230 Ramsel
+32 16 695 910

Contact

Gerechtigd correspondent:

Kim Lambaerts

Volg ons op: